Οδηγός της Παλιννόστησης

Απο τον:
Νίκο Πλέσσα
Μηχανολόγο Μηχανικό
καθηγητή
της Τ.Ε.Σ. Κορωπίου

Εκπαίδευση Παλιννοστούντων

Α. Δίγλωσσα σχολεία Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων

Για την ομαλή ένταξη των παλιννοστούντων μαθητών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και για την αντιμετώπιση των γλωσσικών και άλλων μαθησιακών προβλημάτων τους, ιδρύθηκαν και λειτουργούν στην Αττική δημόσια Σχολεία Αποδήμων Ελληνοπαίδων (2 δημοτικά, 2 γυμνάσια, 2 λύκεια) για παλιννοστούντες μαθητές από αγγλόφωνες, κυρίως, χώρες.

Επίσης, ιδρύθηκε και λειτουργεί στο Νομό Θεσσαλονίκης δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, για παιδιά από γερμανόφωνες κυρίως χώρες. Για την εγγραφή μαθητών στα ανωτέρω σχολεία ισχύει ό,τι και για την εγγραφή στα άλλα δημόσια σχολεία της Ελλάδας.

Κατάλογος Σχολείων Αποδήμων Ελληνοπαίδων

1.Γυμνάσιο - Λύκειο Ελληνικού: Οδός 31η , αριθμ .8, 16 777 Ελληνικό, τηλ.Γυμνασίου 01/9626-606, Λυκείου: 01/9626-716

2.Γυμνάσιο -Λύκειο Βαρυμπόμπης: Ανεμώνης 2, 136 71 Βαρυμπόμπη, τηλ.Γυμνασίου 01/6207-093, Λυκείου: 01/6206-859

3.Δημοτικό Αμφιθέας: Τύρινθος 3, 175 65 Αμφιθέα Π.Φάληρο, τηλ: 9423-118

4.Δημοτικό Αλσούπολης: Ελευθερίας 18 και Ρόδων 142 35 Ν.Ιωνία, τηλ: 01/2797-880

5.Γυμνάσιο - Λύκειο Θεσσαλονίκης: Αποστόλου Παύλου 28, 54 634 Θεσσαλονίκη. Τηλ.Γυμνασίου 031/215-500, Λυκείου 031/215-400

6.Δημοτικό Θεσσαλονίκης: Καπάτου και Γαλανάκη, Ξηροκρήνη 54 629 Θεσσαλονίκη, τηλ: 031/529 - 932.

Β. Τάξεις Υποδοχής και Φροντιστηριακά Τμήματα

Για τους παλιννοστούντες μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν επίσης τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα (Ν. 1894/90 άρθρο 2), τα οποία παρέχουν πρόσθετη διδακτική βοήθεια πέραν του Κανονικού Προγράμματος.

Η κατανομή των ωρών αυτών κατά μάθημα καθώς κι οι ώρες κατά τις οποίες λειτουργούν τα φροντιστηριακά τμήματα ορίζονται από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου.

Οι τάξεις υποδοχής και τα φροντιστηριακά τμήματα συγκροτούνται στα δημόσιασχολεία της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του οικείου Νομάρχη και λειτουργούν με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Περισσότερες Πληροφορίες:

1.Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο Τάξεων, Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων Παλλινοστούντων Ερμού 15, Αθήνα, Τηλ: 32.38.580, 32.38.523, 32.38.380

2.Διευθύνσεις ή Γραφεία Εκπαιδεύσεως Νομαρχιών.

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras