Περιγραφή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Description of the Hellenic educational system.


Πανελλήνιες ΕξετάσειςΑυστηρά Κατάλληλο
για τα παιδιά του Λυκείου

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλες τις σύγχρονες χώρες, υπάρχει ένα εκπαιδευτικό σύστημα τριών βαθμίδων εκπαίδευσης.

In Greece, like in all modern countries,there is a three level educational system.

Βαθμίδες της Ελληνικής Εκπαίδευσης.

α)Στην πρώτη βαθμίδα της Ελληνικής εκπαίδευσης φοιτούν παιδιάαπο 5 έως 12 ετών.Αυτή περιλαμβάνει το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο.
(Πρωτοβάθμια εκπαίδευση)

β) Στην δεύτερη βαθμίδα φοιτούν παιδιά απο 12 έως 18 ετών. Αυτή περιλαμβάνει το Γυμνάσιο (3 έτη) και το Λύκειο (3έτη).
(Δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

γ) Στην τρίτη βαθμίδα φοιτούν νέοι που θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά τοΣχολείο. Αυτή περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο, τα Τεχνολογικά Ιδρύματα,κλπ.
(Τριτοβάθμια εκπαίδευση).

δ) Τα Ι.Ε.Κ.

Stages of education in Greece.

a)The first level is for children from 6 to 12 years old.(Primary Education)This is divided in two levels the Kindergarten and the Primary School.

b) The second is for children from 12 to 18 years old.(Secondary Education)
This is divided intwo levels of three years each.Gymnasium and Lyceon.

c) The third is for boys and girls who want to continue their studies after school.(Higher Education) This is divided in University, TEI, e.t.c.

d ) I.E.K

Ιστορική αναφορά
στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Historical reference
on the Greek educational system.

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras