Η ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Go to
the

English
section

Πανελλήνιες Εξετάσεις
Αυστηρά Κατάλληλο

για τα παιδιά του

Λυκείου

Πλήρης
περιγραφή

της διάρθρωσης της
Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης
Γυμνάσιο
Λύκειο
Τ.Ε.Σ

Τα Ελληνικά
Γυμνάσια

και Λύκεια
που ξέρουμε

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Το Ενιαίο Λύκειο

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Εκπαίδευσης

horizontal rule

1) Γενικός σκοπός:

Σκοπός της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη,
αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων
των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.

2) Διάρθρωση :

Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια και ο δεύτερος από τα γενικά,
κλασικά, εκκλησιαστικά, τεχνικά-επαγγελματικά, ενιαία πολυκλαδικά λύκεια
και από τις
τεχνικές επαγγελματικές σχολές.

ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

H ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟY ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

AΠΩΛΕΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

horizontal rule

Πλήρης περιγραφή

Γυμνάσιο Λύκειο Τ.Ε.Σ.

 

   

Copyright © 1996-2006 by Dimitris M PsorasAll rights reserved.
Every duplication going beyond proxy caching needs an explicitly written permission.
Additionally all material submitted is our property and it can not be withdrawn
.
All the "Pedia" web designed and published by Dimitris M Psoras